Plant species

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

wiehed irid

Listing 1 - 2 from 2 for wiehed irid

Il-Kelmtejn ta' Kull Xahar - Dicembru 2002
... ). Fil-laqgha fuq avzata s-Sur René sejjer jiftah diskussjoni illustrata bis-slides fuq kif wiehed jibda’ u jzomm kollezzjoni tal-kaktus u/jew sukkulenti ohra. Wara li tispicca din it ... OHRA MIZ-ZERRIEGHA Hija haga zgura li malli wiehed jakkwista xi zerriegha jkollu mitt sena biex jizraghha u jara jekk timbitx. Minkejja dan wiehed irid jikkontrolla ruhu u jistenna sakemm il-kondizzjonijiet ikunu ...
www.petngarden.com

Il-Kelmtejn ta' Kull Xahar - Novembru 2002
... indumu aktar ma nsaqqu biex b’hekk bejn Dicembru u Marzu ma nsaqqu xejn. Hawn wiehed irid ifakkar li s-seedlings ghandhom jibqghu jissaqqew regolarment biex jibqghu jikbru matul l-ewwel xitwa ...
www.petngarden.com
More from this site
These listings are filtered
View all for wiehed irid