Plant species

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

ilu meta

Listing 1 - 2 from 2 for ilu meta

L-Aeonium – Xtieli ideali ghall-kondizzjonijiet ambjentali f Malta
... jinstabu fil-Jemen u fil-Kenja. Dan kollu jindika li zmien ilu meta l-klima tad-dinja kienet aktar kiesha u d-dezert ... kabbart 12-il speci differenti barra fil-gnien is-sena kollha. Meta jkollok speci differenti facilment li jibbridizzaw bejniethom ghaliex dawn jaghmlu ... biss wiehed jista'jsib mhux anqas minn 32 speci differenti, izda meta wiehed ighodd maghhom l-ispeci tal-gzejjer Madeira, tal-Marokk, ...
www.petngarden.com

IL-MAMMILLARIA * il-genus l-aktar imfittex mid-dilettanti tal-kaktus
... sena ilu meta Alfred Lau rega' beda jfittex il-M. carmenae li hija wahda mill-isbah speci. Din l-ispeci kienet sparixxiet mill-kultivazzjoni ftit wara li nstabet u get deskritta. Meta fl ... id-deheb li jiksiha kompletament, malajr akkwistat hafna popolarità u llum tinstab f'hafna kollezzjonijiet. Meta Alfred Law kien qieghed ifittex il-Mammillaria li ghadni fif semmejt, fl-istess inhawi skopra ...
www.petngarden.com
More from this site
These listings are filtered
View all for ilu meta