Plant species

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

huma xtieli

Listing 1 - 2 from 2 for huma xtieli

Intom Tistaqsuna, Ahna Nirrispondukom Mag. 1999
... -kaktus u s-sukkulenti l-ohra huma xtieli li jhobbu hafna x-xemx, u ghalhekk jekk inzejnu bihom gewwa ghandna noqoghdu attenti biex dawn ix- xtieli ma nhalluhomx gewwa ghal aktar minn hmistax ... kultivazzjoni difficli. Hawn wiehed jista' jsemmi wkoll li hemm il-Gymnocalycium kif ukoll il-Haworthia huma xtieli li ma jridux xemx daqs is-sukkulenti l-ohra. Donated by the Cactus & Succulent Society ...
www.petngarden.com

Dettalji migbura mill-kelmtejn li nibaghtulkom kull xahar
... xi metru u nofs, u ma tantx jehxienu. Jistghu facilment joqoghdu fi qsari mdaqqsa. Dawn huma xtieli sbieh li generalment kollha ghandhom xewk isfar, folt li jiksihom kompletament. Eccezzjoni huwa H. ... ma tantx tinbet kif gieb u lahaq. Minkejja dan kollu dawn huma xtieli globulari u interessanti ferm, ghaliex fl-ghamla taghhom huma differenti mill-kakti l-ohra. Soehrensia: Dan huwa genus iehor b ...
www.petngarden.com
More from this site
These listings are filtered
View all for huma xtieli